Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kovanda, Jiří, 1935-
Autor článku
   Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
   Zur Bildungsdynamic und Faciesdifferenzierug terrestrischer Quartärablagerungen in extraglazialen Gebieten
   Další lokality pěnovců z Českého krasu
   Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
   Early Pleistocene continental sediments west of Prague
   "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
   Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
   Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
   Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
   Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
   Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
   Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
   Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
   Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
   Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
   Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
   Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
   Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
   Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
   Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
   Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
   Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
   Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.