Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kovářová, M.
Autor monografie
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
Autor článku
   Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments