Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kovářová, Miloslava
Autor monografie
   Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
   SOP H-ALI Stanovení n- a isoprenoidních alkanů
   SOP V-FT Stanovení ftalátů
   SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID
   SOP Z-NEL Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek
   Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Autor článku
   Aspekty stanovení NEL plynovou chromatografií
   Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
   Experience with Fatty Acid Analysis
   Infrared spectroscopy and mineralogy of manganese-phosphate crusts in the Hodušín-Božetice at Milevsko region in the Czech Republic
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
   Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
   Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
   Zkušenosti se stanovením mastných kyselin