Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kresáč, Martin
Autor článku
   Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
   Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska