Podrobnosti záznamu

Jméno
   Križáni, Ivan
Autor článku
   Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
   Geológia a životné prostredie
   Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
   Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
   Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
   Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska