Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krmíčková, Michaela
Autor monografie
   IV INTERNATIONAL PETROARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM - BOOK OF ABSTRACTS
   Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
Autor článku
   Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area)
   Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
   Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
   Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
   Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
   Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic)
   Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
   Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
   Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
   Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny