Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříbek, Bohdan, 1946-
Autor článku
   Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
   The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
   Biogeochemical methods and geobotany
   Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
   Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
   Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
   Carbon Isotope Records of the Devonian Stage Boudaries in the Barrandian (Czech Republic)
   Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
   Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
   Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
   Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
   Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
   Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
   Distribution and isotopic composition of sulphidic sulphur in rocks of the north-eastern part of the Bohemian Massif
   The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
   Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
   Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
   Foreword
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
   Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
   Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
   Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
   Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
   Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
   The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
   Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
   Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
   Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
   Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
   K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
   Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
   Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
   Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments
   Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
   Metamorphosed black shales of the Moldanubicum as the environment of syngenetic and epigenetic mineralization (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
   Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
   Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
   Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
   New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
   Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
   Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
   Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
   The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
   Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
   Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
   The role of proterozoic and lower paleozoic carbon-rich formations in the metallogeny of the Bohemian massif
   The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
   Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
   Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
   Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
   Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
   Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
   Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
   Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
   Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
   Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
   Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
   Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
   Weathering of fossil organic matter and reclamation
   Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
   Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
   Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
   Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences