Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříž, H.
Autor článku
   Chráněná území - NP Podyjí
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou