Podrobnosti záznamu

Jméno
   Křižáni, Ivan
Autor článku
   Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
   K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica