Podrobnosti záznamu

Jméno
   Křížek, Marek
Autor článku
   Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
   Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
   Glacjalna i peryglacjalna Przeszlość Sudetów
   Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
   Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
   Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
   Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
   Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
   Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
   The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
   Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
   Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic
   Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
Editor monografie
    Geomorfologický sborník 3
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004