Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lehotský, Tomáš, 1978-
Autor článku
   Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
   Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
   Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
   Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
   Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
   Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
   MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
   Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
   Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
   Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
   Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
   Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
   Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
   Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
   Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci