Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lhotský, Pavel
Autor monografie
   Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002
   Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
   Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
   REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
   Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
   Regionální surovinová politika Plzeňského kraje
   Regionální surovinová politika Středočeského kraje
   Regionální surovinová politika Ústeckého kraje
   Regionální surovinová politika Zlínského kraje
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
   Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Autor článku
   Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
   The education trail "Nový Knín and surroundings"
   Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
   Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
   Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
   Naučná stezka Nový Knín a okolí
   Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
   Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
   Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
   Turmalíny jako cep
   Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách