Podrobnosti záznamu

Jméno
   Litochleb, Jiří
Autor článku
   150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
   Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
   Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
   Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
   Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
   Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
   Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
   Amazonit a amazonitové pegmatity
   Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
   Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
   Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
   Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
   Bibliografie Karla Tučka
   Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
   Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
   Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
   Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
   Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
   Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Cerusit ze Stříbra
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
   Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
   Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
   Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
   Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
   Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
   Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
   Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
   Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
   Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
   Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
   Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
   Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
   Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
   Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
   Geologie a montánní vědy
   Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
   Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
   Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
   Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
   K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
   K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
   K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
   K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
   K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
   K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
   K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
   K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
   Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
   Krupkait z Bohutína u Příbrami
   Křepické zlato
   Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
   Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
   Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
   Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy)
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
   Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
   Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
   Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
   Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
   Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
   Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
   Mineralogicko-petrologické oddělení
   Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
   Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
   Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
   Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
   Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
   Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
   Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
   Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
   Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
   Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
   Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
   Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález tetradymitu u Zduchovic
   Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
   Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
   Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
   Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
   Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
   Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
   Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
   Pelhřimovský stříbronosný revír
   Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
   Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
   Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
   Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
   Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
   Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
   Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
   První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
   Přehled mineralogie antimonu
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
   Příbramské uranové ložisko
   Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
   Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
   Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
   Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
   RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
   Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
   Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
   Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
   Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
   Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
   Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
   Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
   Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
   Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
   Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
   Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
   Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
   Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Vanadové granáty
   Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
   Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
   Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
   Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
   Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
   Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
   Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
   Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
   Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
   Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
   Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
   Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
   Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
   Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
   Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
   Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
   Zajímavosti o kalcitu
   Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
   Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
   Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
   Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
   Zlato ze Zlátenky u Pacova
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
   Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
   Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
   Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
   Životní jubileum Petry Burdové