Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lysenko, Vladimír, 1940-
Autor článku
   3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
   Antonín Jančařík - padesát let
   Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
   Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
   Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
   Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
   Geofaktory životního prostředí na Berounsku
   Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
   Ing.Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991)
   Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
   Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
   Lineární struktury v s. části Českého masívu
   Lineární struktury v severočeské pánvi
   Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
   Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
   Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
   Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
   Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
   Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
   Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
   Postavení geologie v oblasti státní správy
   Principy a strategie ochrany horninového prostředí
   Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
   Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
   Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník
   Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
   Registr významných geologických lokalit
   Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
   Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
   Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
   Střety zájmů a konfliktní plochy
   Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu
   Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
   Těžba nerostných surovin v Českém krasu
   Těžba vápence a ochrana životního prostředí
   Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
   The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
   Úvod
   Územní plán a těžba nerostných surovin
   Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
   Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
   Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
   Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
   Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998