Podrobnosti záznamu

Jméno
   Magyar, Július
Autor článku
   Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
   Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
   Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
   Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
   Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
   Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
   Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku