Podrobnosti záznamu

Jméno
   Maheľ, Michal
Autor článku
   Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
   Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
   Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
   Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Geotektonika
   The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
   Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
   Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
   Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
   Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty