Podrobnosti záznamu

Jméno
   Majcin, Dušan
Autor článku
   Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
   Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
   Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí
   Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
   Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians