Podrobnosti záznamu

Jméno
   Majerčák, Juraj
Autor článku
   Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu