Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malý, Karel D.
Autor článku
   Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
   Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
   Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
   Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
   Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
   Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
   Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní