Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martinský, Ladislav
Autor článku
   Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
   Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách