Podrobnosti záznamu

Jméno
   Matějka, D.
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy
Autor článku
   Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
   Correlation of Bohemian and Austrian typological studies o f the granitoids of the Moldanubian Pluton
   Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
   Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
   Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating
   Petrogenesis of granites of the Klenov massif
   Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
   Rb - Sr - dating of acid subvolcanic dyke rocks - final magmatic products of the Moldanubian Batholith
   Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in Southern Bohemia
   Study of strongly differentiated muscovite granites (Šejby type) in the Novohradské hory Mts
   Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
   Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholi th