Podrobnosti záznamu

Jméno
   Michálková, Jana
Autor článku
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
   Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks