Podrobnosti záznamu

Jméno
   Miko, Oto
Autor článku
   Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
   Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
   Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
   Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
   Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
   Paleozoic volcanism - source of anomalous boron concentrations, the western Carpathians crystalline complexes
   Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
   Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
   Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)
   Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia