Podrobnosti záznamu

Jméno
   Moravec, Jan
Autor monografie
   Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
Autor článku
   Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
   Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
   Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž