Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mužík, Václav
Autor článku
   Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
   Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
   Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž