Podrobnosti záznamu

Jméno
   Němečková, Monika
Autor monografie
   Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
Autor článku
   Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
   Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
   Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
   Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
   Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
   Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
   Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
   Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
   Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
   Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
   Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
   Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
   Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
   The Glossifungites and Trypanites Ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
   Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
   Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku
   Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
   Metamorphic Development of the Svinov-Vranová Crystalline Unit, East of the Bohemian Massif
   Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
   Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
   Petrography of the Zábřeh Crystalline Unit: A Rewiew
   Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
   Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
   Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
   Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
   Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
   Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
   Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
   Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
   Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)