Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nováček, Petr
Autor článku
   Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
   Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
   Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací