Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů