Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Preliminary results of polynomial and rational approximations of some empirical dependences
    Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
    Recent earthquakes in the Orlik reservoir region