Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pašteka, Viliam
Autor článku
   Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
   Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
   Some knowledge of changes during the heating of magnetic minerals