Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pertold, Z.
Autor monografie
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-43 Telč
Autor článku
   Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
   Fluxes of Arsenic in Soil-Water System at the Čelina-Mokrsko Gold District, Bohemian Massif
   Genesis of Regionally Metamorphosed Skarns from the Bohemian Massif: Contact Metasomatic vs. Sedimentary-Exhalative
   Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
   Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemiann Massif-implications for their origin
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering of As-rich rocks in the Čelina-Mokrsko gold district, Bohemian Massif (CZ)
Editor monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK