Podrobnosti záznamu

Jméno
   Peterec, Dušan
Autor článku
   Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
   Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
   Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
   Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišso-Gemerské Rudohorie Mts.
   Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
   Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove