Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, A.
Autor monografie
   Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
   Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
   Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
Autor článku
   Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí