Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, Andrea
Autor článku
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Changes in land use in the White Carpathians (exemplified by the village Pitín)
   GIS Brno 1998
   Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   The Znojmo district land cover map (South Moravia)