Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petruš, Josef
Autor monografie
   Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Autor článku
   Pedologie
   Pedology
   Soil characteristics at Spermophilus citellus localities in the Czech Republic (Rodentia: Sciuridae)
   Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí