Podrobnosti záznamu

Jméno
   Plch, Jaromír
Autor článku
   Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
   Tesnosť injekčných clon v karpalskom flyši SSR