Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pospiechová, Oĺga
Autor článku
   Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)