Podrobnosti záznamu

Jméno
   Prachař, Ivan
Autor článku
   Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
   First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
   Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
   Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
   Mössbauer spectra of glauconites and their geological interpretation
   Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
   Přibyslavice peraluminous granite
   Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
   Stane se odpad surovinou?
   Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
   Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce