Podrobnosti záznamu

Jméno
   Roubíček, V.
Autor monografie
   Chemie uhlí a jeho využití
   Technologie plynných paliv
   Uhlí - zdroje, procesy, užití
   Utilization of Coal Trends Towards Dewelopment
   Vývojové trendy užití uhlí
Autor článku
   1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
   Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR
   Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
   Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials
   Co-pyrolysis of coal with organic wastes
   Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples
   Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
   Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
   The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization
   Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
   Environmental Impact of Coal Utilisation Technologies
   Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
   Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
   Je černé uhlí perspektivní surovina?
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
   Perspektivy využití černého uhlí v České republice
   Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
   Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
   Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
   Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture
   Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
   Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
   Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook