Podrobnosti záznamu

Jméno
   Růžička, Martin
Autor článku
   Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
   Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky