Podrobnosti záznamu

Jméno
   Růžička, Miloš, 1938-
Autor článku
   Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Breitenwaida auf Blatt 22 Hollabrunn
   Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
   Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
   Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
   Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
   Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
   Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
   Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
   Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
   Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
   Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
   Úvodem
   Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
   Základní klasifikace svahových sedimentů
   Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc