Podrobnosti záznamu

Jméno
   Říha, Jaromír, 1961-
Autor článku
   Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
   Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
   Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
   Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
   Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů