Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schenk, Vladimír, 1939-
Autor článku
   Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
   Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
   A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
   Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
   Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
   Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
   Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
   Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
   Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
   Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
   Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
   Earthquakes in Central Europe
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
   Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
   GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
   The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
   GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
   Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
   In situ experiment on shear waves generation and determination of elastic properties of soils
   Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
   Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
   Maps of seismic zones in recent Czech National Codes
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
   Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
   Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
   Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
   Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
   Regionalizace v geologických vědách
   Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
   Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
   Seismic zoning map of Czechoslovakia : version 1987
   Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform
   Seismicity of Czechoslovakia and of Europe
   Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia
   Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
   Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
   Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
   Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
   Studium zamětřesného ohrožení Československa
   To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
   Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
   Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice
   Zemské bloky se pohybují i u nás