Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sejkora, Jiří
Autor článku
   Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
   Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
   Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
   Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
   Burgessite, Co2(H2O)4[(AsO3OH)]2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, south Lorraine township, Ontario
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group.
   Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
   Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
   Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
   Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
   Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
   Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
   Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
   Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. - Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100
   K-poor meurigite from Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   The Krásno SN-n-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics
   Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
   Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy)
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
   The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
   Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
   Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
   New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
   New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Ondrušite, CaCu4(AsO4)2 (AsO3OH)2 . 10 H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
   Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
   Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
   The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U-O stretching regions
   The role of silver in the crystal structure of pyrargyrite:single crystal X-ray diffraction study
   Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
   Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
   Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
   Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
   Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
   Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O - Relationship to other basic copper arsenates
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
   Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
   Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
   Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization
   Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
   Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)