Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sitar, J.
Autor článku
   Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí
   Chronologie akutního koronárního syndromu
   Chronologie akutního koronárního syndromu
   Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
   Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
   Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
   Extraterrestrial influences on cardiovascular mortality
   The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
   The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
   K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
   K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
   Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
   Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
   Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
   Variations in the mortality with respect to lunar phases
   Variations in the mortality with respect to lunar phases