Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sitek, Libor
Autor monografie
   Abrasives for AWJ Cutting
   Testing of quality of nozzles
   Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
Autor článku
   3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant
   3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant cross section
   Acoustic wave propagation in high-pressure system
   Acoustic wave propagation in high-pressure system
   Application of high-pressure-water-through bit for rock cutting: Laboratory experiments
   Application of high-pressure-water-through bit for rock cutting:laboratory experiments
   Behaviour of concrete in tunels and undeground concstructions in case of fire
   Break-up of modulated water jets: CFD simulation and experiment
   CFD model modulovaného vodního paprsku
   Concrete and rock cutting using modulated waterjets
   Concrete repair and cutting using pulsating water jets
   Čistenie plôch a príprava povrchov pred sanáciou
   Disintegration of Bone Cement by Continuous and Pulsating Water Jet
   Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures
   Effect of technology of Rock samples cutting on samples strength properties
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes
   Enhancing of water jet effects by pulsations
   Enhancing of Water Jet Effects by Pulsations
   Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
   High - velocity water jet impact on concrete samples
   High pressure abrasive jet cutting using linear stepping movement
   Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study
   Investigation of high pressure water jet behaviour using jet/target interaction
   Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem
   Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
   Laboratory Experiments on Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes
   Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets
   A laboratory study of hard rock disintegration by high-pressure-water-trough bit
   Measurement and evaluation of pulsating water jet peening intensity
   Measurement of dynamic pressure and force effects of modulated water jet
   Measurement of Dynamic Pressure in Ultrasonic Nozzle
   Measurement of Fine Grain Copper Surface Texture Created by Abrasive Water Jet Cutting
   Measurement of force effects of modulated jet
   Measurement of selected parameters of modulated high-speed water jet
   The measurement of the velocity of abrasive particles at the suction part of the cutting head
   Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu
   Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
   Methodology of evaluation of nozzle for high - speed water jet generation
   Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek
   Modulated jets for ornamental stone cutting
   Modulated vs. continuous jets: Performance comparison
   Modulation of waterjet by ultrasonic: Measurement of dynamic pressure and force effects
   Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů?
   Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
   Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
   Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in highpressure system
   Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
   Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky
   Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
   Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology
   Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky
   Ornamental stone surface treatment by pulsating water jets
   Ornamental stones surface finishing by pulsating jet: a project for an industrial application
   Physical Study of a High Energy Liquid Jet as a Milling Tool
   Ploché vodní paprsky při porušování betonu
   Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
   Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
   Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
   Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky
   Possibilities of utilization of modulated jets in rock cutting
   Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
   Preparation of Concrete Substrates for Repair by Pulsating Water Jets
   Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
   Processing and finishing of granite surfaces
   Proudění v trysce s pohyblivou stěnou
   Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
   Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
   Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
   Pulsating water jets
   Pulsating water jets: a tool for dimension stone cutting
   Pulsed liquid jet generated by pulse multiplication technique
   Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
   Quality of bottom surface of kerfs produced by modulated jets
   Reactivity of mechanical activated coals for special utilization
   Removal of concrete surface layers by pulsating water jets
   Removal of degraded layer of concrete with an emphasis on optimizing surface before applying repair materials
   Research of the Processes of High Temperature Influence on Cementitous Concrete
   Research on concrete disintegration using pulsating water jets
   Research on effects of pulsating water jets on concrete
   Rock cutting by pulsing water jets
   Rock quarrying and related mining applications of liquid jets
   Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
   Řezání vodním paprskem
   Shaping of rock specimens for testing of uniaxial tensile strength by high speed abrasive water jet: First experience
   Significance of chaotic oscillations of high pressure water jet impingement for rock material disintegration
   Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem - vlastní zkušenosti
   Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures
   A study of high pressure water jets behaviour
   Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
   Testing of Commercial Cutting Heads for Abrasive Water Jet Technology
   Testing of fan jet nozzles for pulsating jets generation
   Testing of industrial types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of Mineral types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of pulsating jets in a granodiorite quarry
   Transmission of acoustic waves
   Transmission of acoustic waves
   Two technologies of rock samples cutting:Their effect on samples strength properties
   Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
   Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
   Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
   Using of the Physical Model to the Evaluation of an Efficiency of the Tools Creating Multiple-Motions of the Nozzles
   Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
   Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers
   Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
   Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
   Visualisation of Abrasive Particles in Suction Part of Abrasive Cutting Head
   Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
   Vodní paprsek ve strojírenství (2.)
   Vodní paprsek ve strojírenství
   Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému
   Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem
   Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu
   Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
   Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
   Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
   Water jets in dimension stone cutting and surface treatment
   Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego
   Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu
Editor monografie
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Water Jet 2013 - Research, Development, Applications. Proceedings of the Conference on Water Jetting Technology