Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skalička, Jan
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
   Netradiční způsoby exploatace uhlí
   Podzemní zplyňování uhlí