Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slavík, Petr
Autor monografie
   Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Autor článku
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
   Nové geomorfologické členění České republiky
   Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
   Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze