Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slavkovský, Jozef
Autor článku
   Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
   Magnezitové ložisko Košice a jeho štruktúrna pozícia
   Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
   Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre
   Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
   Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
   Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
   Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma