Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smolka, Ján
Autor článku
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
   Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
   Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
   Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
   Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
   Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)